Algemene voorwaarden

Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Indien u constateert dat iets niet correct is, dan vernemen wij dit graag van u. Deze kunt uw reactie richten aan info@dlvd.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Leveringsvoorwaarden
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard in overeenstemming met de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever en adviseur’ – DNR 2011, eerste herziening juli 2013, tenzij anders overeengekomen.
De DNR is te downloaden op www.nlingenieurs.nl/dnr.

Scroll to Top