Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van DLVD advies B.V. (DLVD), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69650500 en haar website www.dlvd.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door DLVD en de verwerkingen van gegevens via onze website. DLVD respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van DLVD en deze website.

U dient zich ervan bewust te zijn dat DLVD niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door DLVD. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@dlvd.nl. DLVD bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Scroll to Top